logo design

עיצוב ביתנים, עמדות מכירה וסטנדים לתערוכות. תערוכה יוצרת חוויה אצל הלקוח ולכן יש חשיבות למיתוג ועיצוב אטרקטיבי שימשוך את העוברים ושבים להיכנס לביתן תוך הענקת חוויה כלל חושית היוצרת הכירות עם המותג. בעיצוב תערוכות אנו מקפידים על יצירת רושם ויזואלי חזק, העברת המסר בצורה בולטת והעמדת המוצר במרכז הבמה תוך שמירת על הקו העיצובי של החברה.