logo design

עיצוב והכנה לדפוס של מודעות פרסום לעיתונות, שלטי חוצות, קטלוגים, פולדרים, פרוספקטים ומוצרי פרסום נוספים, המותאמים כולם לשפת המותג ולמסרים השיווקיים של החברה או המותג. לחברה ניסיון רב בהבעה לדפוס והכנת גרפיקה מותאמת דרישות ולמגבלות ההדפסה ששונות לכל עיתון או בית דפוס.